NawaRo Straubing vs. SC Potsdam

NawaRo Straubing vs. SC Potsdam